top of page

Llana Mineral

La llana mineral que tenim, es diferencien per dos grans tipus, les llanes minerals de roca i les de vidre.

A continuació, podràs veure els tipus de llana minerals que oferim  amb les seves respectives fitxes tècniques.

bottom of page