top of page

Morters de reparació

Dins l'apartat de química constructiva, comptem el subgrup de morters de reparació, ideals per la reconstrucció o reparació de qualsevol tipus d'obra o construcció.

Clicant sobre el nom o la imatge del producte, podreu veure la seva fitxa tècnica amb totes les seves característiques i indicacions d'ús.

bottom of page