top of page

Morters de regularització i cosmètics

Dins el subgrup dels morters tècnics que comptem a Roura Pujol, tenim els tipus de morters de regularització, els indicats per anivellar les superfícies per la posterior col·locació del paviment.

Clicant sobre la imatge o el nom del producte, podreu veure'n la seva fitxa tècnica.

bottom of page