Llana Mineral

La llana mineral que tenim, es diferencien per dos grans tipus, les llanes minerals de roca i les de vidre. A continuació, podràs veure els tipus de llana minerals que oferim  amb les seves respectives fitxes tècniques.

smart roof thermal-min.jpg
manta kraft-min.JPG

*Es poden encarregar altres productes del mateix fabricant a petició del client.