top of page

Aïllament Tèrmic - Foamglas

L'aïllament de vidre cel·lular FOAMGLAS® que oferim en exclusivitat a Roura·Pujol és un material d'aïllament lleuger, rígid i durador, compost per milions de cel·les de vidre completament segellades.

Ofereix una combinació excepcional de propietats com ara incombustibilitat, resistència a la compressió superior, estanquitat garantida a l'aigua i al vapor i un rendiment d'aïllament tèrmic durador.

bottom of page